A középkori rendiség kialakulása

A korszak, amely hosszú időre meghatározta Nyugat-és Közép-Európa helyzetét.