Szólalj meg!


Angol

Angol szótár - kattints ide a 76-80. adás szavaiért!

Angol  Magyar
awful szörnyű
to continue folytatódik
-ish körülbelül
how far from…? milyen messze …tól/től?
a headache fejfájás
a stomach ache gyomorfájás
to hurt fáj
to ache fáj
painful fájdalmas
a hangover másnaposság
to be hung-over másnapos
to have a cold meg van fázva
an infection fertőzés
blocked eldugult
to sneeze tüsszent
damp nedves
wet vizes
soaking wet bőrig ázott
to be in the doghouse büntetésben van
eccentric különc
elegant elegáns
ecelctic eklektikus
electric eel elektromos angola
to pay attention figyelni
type típus
yellow-ish sárgás
carbonated szénsavas
bubbles buborék
phrase kifejezés
useful hasznos
polite udvarias
to order rendel
a pint of beer 1 korsó sör
a 1/2 pint of beer 1 pohár sör
shandy radler
lemonade szénsavas limonádé
table service kiszolgálás az asztálnál
counter service kiszolgálás a pultnál
to tip borravalót adni
a tip borravaló
to finish befejez
a bench pad
to fall asleep elalszik
wetter than vizessebb mint…
to cough köhög
to sneeze tüsszent
to have a sore throat fáj a torka
to have a blocked nose eldugult az orra
rabies veszettség
originally eredetileg
disease betegség
often gyakran
better jobb
to convince meggyőz
to realize észrevesz
to decide dönt
to offer kínál/felajánl
to catch a cold megfázik
situation helyzet
realise észrevesz
I’m sorry sajnálom
to behave viselkedik
badly rosszul
to forgive megbocsát
to accept elfogad
the matter is closed az ügy le van zárva
excuse me! elnézést kérek!
Sorry! Bocsánot!
to move mozog
to get someone’s attention valakinek a figyelmet felhívni
to wave int
a crowd tömeg
to force erőszakol
to pass elhalad
to interrupt félbeszakit
to miss lemarad
to celebrate ünneplés
celebration ünneplés
noun főnév
adjective melléknév
adverb határozószó
how hogy/hogyan
quickly gyorsan
slowly lassan
opposite ellentéte
to add hozzáad
to provide nyújt
thief tolvaj
similar hasonló
together együtt
a couple pár
automatically automatikusan
extra plussz
nice szép
neat rendezett
a mistake egy hiba
to spell betűz
quick gyors
quickly gyorsan
bad rossz
badly rosszul
easy könnyű
easily könnyen
heavy nehéz
heavily nehézen
awkward kellemetlen
to accelerate gyorsul
to bark ugat
quiet csendes
quietly csendesen
loud hangos
loudly hangosan
a blocked nose eldugult orr
a runny nose folyik az orr
liquid folyadék
a tissue papír zsebkendő
to cough köhög
to sneeze tüsszent
lucky szerencsés
unlucky szerencsétlen
to have a temperature valakinek láza van
fever láz
to bump into    összefut valakivel

Itt pedig visszanézhetitek a szavakhoz tartozó adásokat:

76. adás – Start again, don’t stop

77. adás – Can I have a drink?

78. adás – Alfredo, where are you?

79. adás – I’ve met Chewbacca a few times...

80. adás – Alfredo drank too much