Udvariassági formulák - Köszönd meg!

Szólalj meg! - franciául