Különóra


Középkor

Tényleg 100 évig tartott a százéves háború?

Képzeld csak el, mekkora szívás lehetett egy 100 éven keresztül tartó háború. Főleg, hogy az a bizonyos Anglia és Franciaország közötti konfliktus nem is pontosan 100 évig, hanem 116 évig tartott. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akkoriban vagy négy nemzedék is felnőtt úgy, hogy még mindig ugyanaz a háború zajlott. Vajon mi lehetett az oka, hogy ennyire összekaptak az angolok és a franciák?

Ahogyan az a középkorban elég gyakran előfordult, Franciaországban meghalt az uralkodó, akinek a trónjára többen is szemet vetettek. IV. Fülöp francia király halála után kihalt a Capeting-dinasztia, és a hatalom harmadik fiúörökösére, IV. Károlyra szállt. Ám a jogot úgy is lehetett értelmezni, hogy a hatalom IV. Fülöp leánytestvérének, Izabellának a fiát, III. Eduárd angol uralkodót illette meg. Csakhogy a francia nemesség nagyon nem szeretett volna idegen uralkodót, főleg nem egy angolt – az ellenszenv ugyanis nem ekkor kezdődött igazán.

A francia nemesség – meglepő módon – azt állította, hogy a trónöröklés csak megszakítatlan férfiágon történhet, márpedig hogy, hogy nem, Eduárd az elhunyt király lánytestvérének a fia volt. Szóval, 1337-ben kitört a háború, és az angolok meglepetésszerűen elég szépen nyomultak előre Franciaországban. 

A franciák sorozatos vereségeik után jelentős területi engedményeket tettek az angoloknak. Közben Franciaországban kitört a pestisjárvány, amivel a falusi és városi szegények helyzete elviselhetetlenné vált, úgyhogy még egy parasztfelkelés is a nyakába szakadt a francia nemességnek. Ám, mint a középkorban nagyjából minden parasztfelkelést, ezt is sikeresen leverték, sőt, a franciák úgy lendületbe jöttek, hogy 1375-re majdnem teljesen kiszorították az angolokat az országból. Ezután néhány év fegyvernyugvás következett.

Tényleg 100 évig tartott a százéves háború?

   Jeanne d’Arc szobra

Aztán a 15. század kezdetén a harcok kiújultak, és az angolok még Párizst is bevették, a későbbi francia trónörökös, VII. Károly pedig délre menekült családjával. Az angolok már Orléans városát ostromolták, amikor feltűnt a színen egy fiatal parasztlány, Jeanne d’Arc, aki sikeresen megszervezte a franciák ellenállását. Jeanne d’Arcot látomásai vezették, és isteni eredetű küldetéstudata erőt öntött a francia seregekbe. A franciák elkezdték visszaszorítani az angolokat, a rendkívül népszerű Jeanne d’Arc pedig kezdett kényelmetlenné válni mind az angolok, mind a francia nemesség számára. 1430-ban az angolok elkapták, és a francia egyház hathatós támogatásával, eretnekség vádjával, jó középkori szokás szerint máglyán égették el. 

Az angolok ezután, Calais városának kivételével, minden franciaországi területüket elveszítették, és 1453-ban végleg visszamentek Angliába. Így zárult le végül nem 100, hanem 116 év múlva a százéves háború.