Különóra


Irodalom

Mióta van az országoknak saját himnusza?

Ma már minden országnak van saját himusza, amit ünnepségeken és hivatalos rendezvényeken elénekelhetnek a lakók. De mióta létezik ez a hagyomány és miért volt rá egyáltalán szükség, hogy kialakuljon?

A himnusz, mint műfaj, már jóval a nemzetállamok megjelenése előtt is létezett. Leginkább Istent dicsőítő vagy hozzá fohászkodó vallásos vers volt, közel áll műfaji szempontból az imádsághoz. A himnusz szó eredeti jelentése „dicséret”, és az ókori Görögországból ered. A himnuszköltészet csúcspontja a középkorra tehető, ekkor igen nagy népszerűségnek örvendett a kor költői között. Később már nem csak vallásos, hanem más bölcseleti témák is megjelentek a műfajban.

A himnusz reneszánsza a nemzeti eszme felemelkedésével jött el. Ekkor alakult ki a mai értelemben vett verzió, amelynek feladata a nemzet egységének és identitásának kifejezése volt. Ebből a szempontból a francia La Marseillaise tekinthető az elsőnek. A francia forradalom idején egy bizonyos Claude Joseph Rouget de Lisle kapitány az Ausztriának küldött hadüzenet hírének hevében elhatározta, hogy ír egy indulót a frontra tartó önkéntes katonáknak. A dal a Párizsba tartó 500 marseilles-i önkénteseknek rendezett ünnepségen hangzott el először és hamar meghódított a fővárosiak szívét. 

A világ legelső himnuszának címéért nagy tolakodás van. A hollandok szerint ugyanis az ő Wilhelmusuk volt az első, amely 1560 környékén keletkezett. A japán himnusz szövege még régebbi, a 9. századra tehető, ám a zenei alapja csupán a 19. században íródott. Ezek a himnuszok azonban még az előtt születtek, mielőtt a mai értelemben vett nemzetek és nemzetállamok megszülettek volna. A spanyol himnusz (amely egyébként az egyetlen szöveg nélküli himnusz a világon) is a francia forradalom előtt született, 1761-ben, ám a Marcha Real először inkább volt királyi induló, mint nemzeti himnusz. 

A magyar himnuszt Kölcsey Ferenc írta 1823-ban, és Erkel Ferenc zenésítette meg 1844-ben. A mi himnuszunk kissé lassabb és imádságszerűbb, mint a többi általában, hiszen a himnuszok rendszerint gyorsak és indulószerűek. Persze ez még semmit nem vesz el a miénk értékéből és egyediségéből. Változó, hogy a himnuszokkal milyen eseményeken találkozhatunk, de általában politikai, állami és sportrendezvényeken hangzanak el. És persze ne felejtsük el az iskolai ünnepséget, illetve a szilvesztert sem, ahol éjfélkor mindig felzendül az ismert dallam. 

A legfiatalabb himnusza jelenleg Dél-Szudánnak van, amely 2011-ben csatlakozott a saját himnusszal rendelkező országok közé.