Különóra


Nyelvtan

Miért egységesítik a nyelveket?

Régebben már egy adott nyelven belül is nagy különbségek voltak, és összességében sokkal több nyelven beszéltek a világon, mint manapság. A nyelv egységesítése, vagyis egy alapértelmezett változatának létrehozása egyszerűbbé tette az életet a nyelvet beszélők és az éppen tanulók számára is.

A modern, mindenki számára elérhető oktatási rendszer megjelenése előtt az emberek úgy használták az anyanyelvüket, ahogyan azt otthon a családjuktól, esetleg szűkebb környezetüktől eltanulták. Mivel a nyelv nem egy pontból terjedt kifelé, hanem a sok kis közösség adta egymásnak tovább a tudást, az lassan de biztosan forgácsolódott, átalakult. 

Tökéletes példa erre a latin, amely egykoron a hatalmas kiterjedésű Római Birodalom hivatalos nyelve volt. Mivel csak a gazdagok engedhették meg maguknak, hogy iskolákban vagy akadémiákon tanuljanak, az átlagemberek között fokozatosan kialakultak a latin nyelv helyi változatai. Később ezekből alakultak ki a mai újlatin nyelvek, mint az olasz, francia, spanyol, román és a portugál, szigorúan véve azonban ezek még mindig a latin nyelv egyfajta dialektusai. 

A 19. századtól megjelent a nemzeti eszme, amely egyik legfőbb gondolata a feudalizmussal szemben az, hogy a nemzet tagjai összetartoznak, egyenrangúak egymással, és ennek a nyelvben is meg kell jelennie. Politikailag tehát minden európai államban egyre fontosabbá vált, hogy létrehozzák a nyelv a standard, egységesített változatát. A magyarnak például a reformkorban hozták létre a standardizált formáját, többek között a Kazinczy-féle nyelvújító mozgalomnak köszönhetően. Ebben a folyamatban nyelvtani szabályokat fogalmaztak meg, illetve bizonyos ódivatú kifejezéseket kiiktattak, míg újakat beemeltek a nyelvbe. Sok idegen kifejezést magyarosítottak is, bár néhány újítás nem igazán vált be. Például a Stockholm magyarosított verziója Istókhalma lett volna, az email pedig villanyposta, ám ezeket végül senki sem használta.

A nyelv standardizációja lelassítja a nyelvek szétmorzsolódását, hiszen van egy kötött forma, amelyhez kiindulópontként lehet viszonyulni. Ugyanakkor napjainkban rengeteg nyelv eltűnőben van, erről pedig részben a standardizálás tehet. A nyelvek egységesített verziójának létrehozása a gazdaságnak is jót tett, hiszen az egynyelvű munkaerővel sokkal könnyebbé vált a kommunikáció, mint egy 30 különböző dialektust beszélő brigáddal.