Különóra


Irodalom

Máig rejtély, hova tűnt Petőfi Sándor

A mai napig homályba vész, hogy hova tűnhetett pontosan Petőfi Sándor költőnk a szabadságharc zűrzavarában. Utoljára a segesvári csatában látták, ám azt, hogy a költő a csatában vesztette életét, vagy hadifogságba esett, pontosan nem tudni. Mindenesetre eltűnését követően rengeteg mendemonda és városi legenda látott napvilágot.

Petőfi még életében kijelentette, hogy semmiképpen sem „ágyban, párnák közt” szeretne meghalni, hanem a tettek mezején – csatában. A romantikus költő nem is csak tollát forgatta, hanem csatlakozott az 1848-1849-es magyar forradalmi csapatokhoz, és Bem tábornok oldalán követte a hadsereg útját.

1849-ben a magyar szabadságharcosok sikeres hadjáratot vezettek az osztrákok ellen. Mivel a Habsburg uralkodó, Ferenc József úgy látta, a helyzet kezd kicsúszni a kezei közül, levelet írt az orosz I. Miklósnak segítség reményében. Az orosz-osztrák egyesített haderő már elég erősnek bizonyult a magyarok legyőzéséhez, és 1849 nyarán pillanatok alatt visszafoglalta az országot.

Mint biztos tudjátok, a forradalom leverését követően az osztrákok bosszút álltak a szabadságvágyó magyarokon, Petőfinek ekkortájt azonban már nyoma veszett. Gyalókay Lajos honvédszázados egyike volt azoknak, akik utoljára látták őt. A segesvári ütközetben a túlerő felmorzsolta a magyarokat, és a hadsereg menekülőre fogta. Petőfi Fehéregyháza felé menekült, ám több szemtanú szerint utolérték az orosz lovasok, és súlyos sebet ejtettek rajta.

Hogy Petőfi meghalt-e, vagy sem, nem tudhatjuk, mivel a holtteste sosem került elő. Ekkoriban persze ez nem volt túl ritka jelenség, gyakran nem találták meg az elesettek földi maradványait. Ám mivel Petőfi alakja már életében legendás volt, nem csoda, hogy élete után még több mítosz szövődött köré. Voltak olyanok, akik szerint a költő Amerikába menekült, mások látni vélték álruhában, idővel pedig elkezdtek Petőfi-imitátorok hamis versei is keringeni. A legnépszerűbb verzió szerint Petőfit Oroszországba szállították, ahol még sokáig élt hadifogolyként.

Egy teória szerint Szibériában találtak egy sírt, amelyben egy bizonyos Alekszandr Sztyepanovics Petrovics nevű rab nyugodott, aki 1857-ben hunyt el. A 90-es években expedíciót is szerveztek, hogy feltárják a sírt. Az innen származó DNS-mintákat összevetették Petőfi leszármazottaiéval, ám a tesztek ellentmondásos eredményeket hoztak. Bár az expedíció résztvevői szerint a csontok Petőfihez tartoznak, a Tudományos Akadémia azon az állásponton van, hogy a teszt hibás, így nem lehet kijelenteni, hogy valóban a költő feküdt a sírban. Petőfi sorsa tehát továbbra is rejtély, és nagy a valószínűsége, hogy a nemzet nagy költőjének sorsa soha sem fog tisztázódni.