Különóra


Ókor

Hová tűntek a világhódító hunok?

Biztosan hallottatok már Attiláról, a legnagyobb hunról, aki igencsak megszorongatta a válságban lévő Római Birodalmat. Attila seregével már Róma fele vonult, amikor a pápa közbenjárására volt szükség, hogy visszaforduljon. Attila halála után pillanatok alatt felmorzsolódott a Hun Birodalom, és a hunok visszaszorultak keletre, ahol szépen lassan nyomuk veszett.

A hunokkal már a kínaiaknak is meggyűlt a bajuk, olyannyira, hogy a feltételezések szerint miattuk kezdtek bele a nagy fal építésébe. A hunok Belső-Ázsia keleti területeiről származtak, és máig nem tudjuk pontosan, miért, de elindultak nyugatra. Nagyjából az 5. század elején érkeztek a Kárpát-medencébe. Ekkoriban indítottak portyákat a Bizánci Birodalomba is, majdnem Konstantinápolyig jutottak, ám a város hatalmas falain nem tudták áttörni. A legnagyobb harci sikereket a nyugat-rómaiak ellen érték el.

Kevesen tudják, de Attila, a hunok legnagyobb királya, gyermekkorában a Római Birodalomban nőtt fel. Cseretúszként került oda, ám a legkevésbé sem túszként tengődött. A rómaiak meglehetősen jól tartották, és iskoláztatták is Attillát. Elképzelhető, hogy abban reménykedtek, Attila később, amikor visszatér népéhez, lojális marad feléjük. Attila nagyon sokat tanult a rómaiaktól, ám amikor felnőttkorában visszatért a hunokhoz, a legkevésbé sem maradt hűséges. Attila vezetésével sikeres portyázó hadjáratokat rendeztek Nyugat-Európában, több szláv és germán törzset is a szövetségesükké tettek.

452-ben Attila Itália ellen vonult, a római császár félelmében Ravenna erős falai közé menekült. A pusztulástól, a legenda szerint, Nagy Leó pápa mentette meg a birodalmat, aki menekülés helyett a hun sereg elé utazott, és békét kötött Attilával. A történetírók kissé felnagyították a pápa szerepét, ugyanis a hun seregben a pestis is felütötte a fejét, ráadásul keletről a Bizánci Birodalom is betámadta őket, így Attila kétfrontos háborúra kényszerült volna.

Attila így visszatért a Kárpát-medencébe, ahol 453-ban máig tisztázatlan körülmények között meghalt, ráadásul a saját nászéjszakáján. Attila halála után a harcok indultak örökségéért, a szövetséges törzsek közül pedig sokan a hunok ellen vonultak. A hunok ezután a mai Ukrajna déli területeire kényszerültek visszavonulni. Ezzel véget ért a befolyásuk az európai történelemre. A 7. századig még összefüggő törzsszövetséget alkottak, aztán lassan beolvadtak a környék más népei közé.