Különóra


Matematika

Bebizonyítható matematikailag a földönkívüliek létezése?

A földönkívüli életre eddig nem sok kézzelfogható bizonyítékot tudunk felmutatni. Persze vannak homályos képek és videófelvételek állítólagos UFO-észlelésekről, de teljes kétséget kizáró bizonyítékunk egyelőre nincsen. Érdekes módon a földönkívüliek létezésére onnan kaphatunk bizonyítást, ahonnan arra egyáltalán nem számítanánk: a matematikából. 

Dr. Frank Drake csillagász az 1960-as években kihozott egy matematikai egyenletet, amellyel megbecsülhető, hogy mennyi egymással kommunikálni képes földönkívüli civilizáció lehet odafent. A Drake-egyenlet a következőképpen néz ki:

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L

Nem veletek van baj, ha ebből egy mukkot nem értetek, ugyanis a képlet meglehetősen bonyolult.

  • R – a csillagok keletkezésének gyorsaságát jelenti,
  • fp – a bolygórendszerrel rendelkező csillagok aránya,
  • ne – a lakható bolygók átlagos száma egy bolygórendszerben,
  • fl – az élet kialakulásának valószínűsége,
  • fi – értelmes lények kialakulásának a valószínűsége,
  • fc – technika civilizáció kialakulásának a valószínűsége,
  • L – a technikai civilizáció várható élettartalma.

Ha valamennyire sikerült megemészteni Drake egyenletét, rögtön el is kell keserítenünk titeket, ugyanis a formula egyes tényezői tele vannak ismeretlenekkel és bizonytalansággal. Nem ismerjük az értelmes élet kialakulásának valószínűségét, sem azt, hogy egy értelmes civilizációnak mekkora a várható élettartalma. Az igazat megvallva maga Drake sem azt kívánta az egyenletével bizonyítani, hogy léteznek-e földönkívüliek vagy sem, hanem csupán egy vitát, eszmecserét szeretett volna elindítani arról, hogy vajon hány olyan bolygó létezhet, ahol elképzelhető az élet jelenléte.

via GIPHY

Ha Drake egyenlete nem is működik tökéletesen, azt azért kijelenthetjük, hogy a földönkívüli élet valószínűsége elég nagy, még ha nem is szürke, emberszerű lényekre számíthatunk elsősorban, hanem mondjuk baktériumokra és mikrobákra. A földönkívüli élet valószínűségét megerősíteni látszik, hogy a Kepler űrteleszkóp már számos olyan bolygót talált a világűrben, amelyeken a földihez hasonló viszonyok uralkodnak, így adottak a körülmények az általunk ismert élet kialakulásához.