Különóra


Ókor

Az uralkodó, aki egy időre buddhistává változtatta Indiát

India történelméről meglehetősen keveset hallunk az iskolában, ami persze nem csoda, hiszen a kontinensméretű ország történelme legalább olyan hosszú, bonyolult és viszontagságos, mint Európáé. India a történelem nagy részében nem is egy ország, hanem sok különálló állam volt. A hatalmas területet először egy Asóka nevű uralkodó volt képes egy birodalommá összefogni. Asóka azonban nem volt hétköznapi uralkodó, gondolkodásmódjával jócskán megelőzte korát.

Asóka apja uralkodásának idején a mai Bihar tartomány területét igazgatta alkirályként. Miután apja meghalt, véres harcokba keveredett testvéreivel a hatalomért. Asókáról úgy tartják, hogy fiatal korában kifejezetten gonosz, kegyetlen és hirtelen haragú volt. Véres hadjáratokat vezetett, amelyek során az indiai szubkontinenst, a legdélebben fekvő területeket leszámítva, egy birodalommá szervezte. Végül Kr. e. 268-ban meg is koronázták, ezzel hivatalosan is ő lett a birodalom egyeduralkodója.

Kr.e. 260-ban Asóka Kalinga állam ellen vonult, amely nem akart neki behódolni. A király borzalmas vérontást rendezett, amely során mintegy 100000 ember vesztette életét, és további 150000 ember kényszerült elmenekülni. A történetírók szerint Asókát, annyira megdöbbentették a harc következményei, hogy személyisége hatalmas változáson ment keresztül. Ráadásul ekkoriban ismerkedett meg Buddha tanításaival, amelyek ugyancsak nagy hatással voltak rá. 

Kalinga után Asóka felhagyott a háborúzással, és életét annak szentelte, hogy birodalmában az igazmondás, könyörület, részvét, jóakarat, erőszakmentesség, tapintat, mértékletesség, szerénység és állatszeretet értékei érvényesüljenek. Bizony, Asóka ideje alatt épültek fel az első állatmenhelyek, és jöttek létre az első állatokat védő törvények a világon. Ez persze nem csoda, hiszen Asóka lemondott a vadászatról és áttért a vegetáriánus étkezésre.

Az uralkodó, aki egy időre buddhistává változtatta Indiát

 

 

Ezidőtájt Indiában, akárcsak ma, a hinduizmus volt a legfőbb vallás, amelynek egyik alaptulajdonsága a kasztrendszer. A kasztrendszer szerint mindannyian beleszületünk egy bizonyos kasztba, és életünk végéig odatartozunk. Ha tehát péknek születsz, életed végéig péknek kell lenned, még akkor is, ha mondjuk fociban tehetségesebb lennél. Az alsó kasztok kiszolgálják a felsőbbeket, és semmiféle keveredés sem lehet az egyes kasztok között. A legalsó kasztba tartozók a legkiszolgáltatottabbak. Ám Asóka sokat tett, hogy ezen emberek élete is jobbá váljon, például adakozásokat rendezett és közkórházakat alapított.

Asóka törvényeit oszlopokra vésték fel, az egyik ilyen oroszlános oszlop a mai India jelképe, amely az ország címerén is szerepel. Asóka törvényei az erkölcsiséget és egymás tiszteletét hirdették. Bár maga buddhista volt, nem üldözte mások vallását. Kr. e. 232-ben bekövetkezett halálát követően senki sem volt, aki folytatta volna a megkezdett munkáját, így birodalma hamar ismét darabokra esett szét.